PQR
Skarvgränd 6
22100 Mariehamn
Åland, Finland

Tel +358 (0)40 5896099
Fax +358 (0)18 13083
pqr@aland.net

Martin Enckells nya diktsamling heter helt enkelt skrift (PQR) – den yttre utformningen av diktsamlingen är lika avskalad och anspråkslös, men inne i boken finns en färgbild som är en detalj från Thomas Nyqvists oljemålning ”Poetens sal”. Målningen föreställer en lång mörk korridor med valv, i ändan av korridoren finns en öppning eller en dörr. Uppe på andra våningen finns två fönster där ljuset är tänt. Korridoren liknar en katakomb eller en revbenskorg.

Det är dock mörkret som dominerar i den värld Enckell målar upp – en värld präglad av vanmakt och skenade våld där änglar går omkring med blydagg och lie och där guds skugga långsamt driver nästan utom synhåll:

(---)

såg inte enbart

onödiga människor,

såg vanmakt

och skenande våld,

såg barn som släckte

allt, allt de kom åt,

såg fattiga som hatade

sig högerut, långt,

och såg svaren i våldet

och våldet i mig

(---)

Det är en skräckslagen, dystopisk och apokalyptisk värld ”hoptråcklad med taggtråd” som stiger fram ur själens mörker, en värld där ljuset ligger ”gömt i kistorna i våra bröst” - och det är vår skyldighet att öppna kistor, slår diktjaget fast.

Fridfullheten och tystnaden hittar diktjaget på ett utskärstorp ”där de döda / välkomnar mig, / där alla tingen / talar till mig / och där väggarna / vill mig väl” - till skillnad från diset i städerna där schaktmaskinerna ”arbetar sig ner mot allt det varma”.

Här ute bland kobbar och skär formas orden för en sorgeprocess som gått från förtvivlan och mörker till någon form av förtröstan och ljus:

tystnaden efter dig är ljus,

din förtvivlan är jordad med dig

in i kretsloppen,

in i ett bärande mörker

bland nermyllade rotter

från vildvuxna rosor på tunet

där människor ändå

värnade om varandra mellan sveken,

nere vid stranden

rensar vi strömming

en tidig och stilla morgon

i juni, för alltid