PQR
Skarvgränd 6
22100 Mariehamn
Åland, Finland

Tel +358 (0)40 5896099
Fax +358 (0)18 13083
pqr@aland.net

Hur PQR uppstod !?

I slutet av 70-talet var undertecknad s.k. OBS-lärare för, som det sades mig , en hoper ”vettvillingar”. För övrigt ett vanligt pedagogiskt begrepp bland lärarkollegium, så länge de höll till just i lärarrummet.

Vi hade fått oss en avlägsen del av skolan tilldelad, ett utagerat skolkök, rätt så stort och intressant faktiskt. Nåväl, jag hade den dagen lyckats få en närvaro på nära 90% eller 19 s.k. vettvillingar. Vi hade intagit den för vettvillingar så arkaiska naturliga positionen, - vi låg på våra ryggar med benen upplagda på de runda bord som fanns tillgängliga för ändamålet i utrymmet. För övrigt en position som av fysioterapeuter rekommenderades vid ryggont. Dock hade jag glömt att fråga om eventuella sklerotiska symptom just den morgonen.

Nåväl – vi låg sålunda och ute lyste solen. Och inne brakade en brain-storm igång, om hur fan vi skulle klara oss igenom de här högstadiespektaklet med någorlunda psyk i behåll. Då sa Brille (namnet fingerat) på sin totalt, för en utomstående marsmänniska som jag, helt obegriplig finsk-svenska-sibboitiska:

Nä, hördö, perkele, vi gör en tidning där vi skriver av oss skiten, så kanske vi får en smula kulturell status, inklusive katarsis. (Det är ett uttryck från Freud, som jag faktiskt lärt Brille, men oss emellan kan det vara sagt att han gick och provocerade de övriga lärarna med att fråga dem rakt i ansiktet: nå hur blir det med katarsisen idag!?) ( Katarsis, beroende lite på vems teoriöverbyggnad man definierar ordet utifrån, kan t.ex. betyda rening, laxering eller ”nu din jävel åker du på en propp”, alltså en kroppens och psykets reaktion, varefter den torde vara så avrenad som möjligt, etc)

Jag ställde mig tveksam till denna kreativa utblomning från Brilles sida, jag undrade bl.a. att vem skall bland denna skara knappt skrivkunniga män och kvinnor, skriva ihop själva blaskan, och vad skall den heta!? Det blev en del svordomsblandat mummel, men till sist kom det – det var Brille igen: ”Den skall heta PQR och vi skall skriva om allt skit i skolan, utom om dig, men inte för att du är för tjock, för det skall du få äta upp!”

Det var just rätta orden i rättan ögonblick! Saken var klar! Någon klafsade sin doja i matbordet! Beslutet var taget! Nu var det bara att köra! Och det var precis vad vi gjorde, vi körde!

Och ingen utom resten av världen har någonsin grubblat på vad PQR egentligen betydde! Det skulle vara om man skulle fråga Brille då, men skit skulle han säga, nånting måste den ju heta och inte fan kunde den ju heta ABC!

Själv misstänker jag i mina analytiska stunder att man ville demonstrera, att man ändock, på sätt och vis, hade kommit längre i dylik skriv- och läsförmåga, -de här s.k. ”vettvillingarna” var synnerligen livserfarna unga människor av många mer eller mindre olyckliga omständigheter.

Om inte nån visste det:

PQR är en ständig tillägnan denna ryggliggande idékläckargrupp, orsaken till att PQR ännu idag fortsätter och fortsätter … Tom Johans 1982