PQR
Skarvgränd 6
22100 Mariehamn
Åland, Finland

Tel +358 (0)40 5896099
Fax +358 (0)18 13083
pqr@aland.net

Eva Korsbäck i Vasabladet skriver bl.a: "Detta är en bok" är en tunn bok men sällan har jag läst ett verk med lika mustigt faktainnehåll. Med sina detaljerade bilder och komplicerade händelseförlopp ger verket en hel del tuggmotstånd för läsaren. Det gläder mig att författarna litar på barnets förmåga att ta till sig komplicerat stoff. I "Detta är en bok" finns uppslag som också lågstadielärare kan ha nytta av i sin undervisning. Läsarens nyfikenhet väcks genom retoriska frågor och skojjiga pratbubblor leder läsarens uppmärksamhet vidare. LÄS HELA RECENSIONEN

Svenska Bibliotekstjänst skriver om Detta är en bok

Kåhre, Jan. Detta är en bok! För smarta barn som vill veta mer än pappa om böcker. Varkommer pappret från? Ill. av Nora Kitinmäki och Jonas Wilén. PQR. 55 s. Inbunden. 10 år ochuppåt.BN 5233856-D4 827999

Jan Kåhre är ingenjör och forskare. Detta är en bok! beskriver från grunden allt om den trycktabokens beståndsdelar, tillverkning och hur den förses med text och bilder. Den ena kunskapenleder till den andra; ämnet papper till trä, skogsavverkning och vidare till cellulosa medbakomliggande fotosyntes och kemi. På motsvarande vis beskrivs tryckteknik, färgsättning ochbindning. Bokens väg från råvara till att finnas i bokhandel och bibliotek sammanfattas på ettuppslag. Små historiska tillbakablickar ger perspektiv på teknikens utveckling. All dennafaktakunskap varvas med tips på hur man själv kan göra papper, binda ark, göra bokpärmar,marmorera och sammanfoga inlagan med pärmarna. Både den vetenskapliga informationen ochuppslagen med hobbytips är tydligt illustrerade av Nora Kitinmäki och Jonas Wilén. Därförenklingar av pedagogiska skäl gjorts i bild, anges detta. Ett kul inslag är att boken tryckts påtvå olika papperskvaliteter av obehandlat respektive bestruket papper. Detta ärsammanfattningsvis en bra och heltäckande bok för den som vill ha kunskap om boken somföremål, exempelvis skolelever. Boken saknar innehållsförteckning och register, men en tydligdisposition gör att den mycket väl kan användas som uppslagsbok.- Christin Billing.

Författaren Jan Kåhre representerade förlaget med, enligt egen utsago, (också enligt andra) stor framgång på Göteborgs bokmässa

G-borg

Mirae Meitz
  • Grattis till den lyckade montern! Bitte Westerlund skriver på Facebook att PQR:s monter är den finurligaste på hela bokmässan!

Läs recension i svenska pappersindustrins medlemstidning 

Baksida-Detta

Detta är en bok kan köpas från välförsedda bokhandlare, från www.adlibris.com eller direkt från förlaget (vid beställningar på fler än 10 kan rabatter diskuteras)