PQR
Skarvgränd 6
22100 Mariehamn
Åland, Finland

Tel +358 (0)40 5896099
Fax +358 (0)18 13083
pqr@aland.net

alandska-ord163 Utkom 2007, slutsåld.


De åländska dialekterna har som de flesta andra svenska dialekter blivit alltmer utjämnade. Om man förr kunde tala om ett antal åländska sockendialekter så kan man i dag i första hand skilja åt en dialektalt färgad svenska på fasta Åland och ett par tre mer utpräglade dialekter i den öståländska skärgården.
Åländskan har ändå sin särprägel, mittemellan det rikssvenska i väster och det typiskt finlandssvenska i öster. Det gäller inte minst ordförrådet.
Ralf Svenblad ger här en introduktion i det som är eget i åländskt ordbruk och belyser i ett par hundra korta artiklar ord och uttryck som hör hemma i åländskt vardagsspråk och i åländska dialekter.

Bland det som behandlas finns allt från brödbakningstermer till svordomar.
Boken kan ses som en fortsättning på författarens tidigare bok »Med åländska ord» (2 uppl. 1996), men den nya boken står alldeles utmärkt på egna ben.

Ralf Svenblad, ålänning i förskingringen, har under många år arbetat som förlagsredaktör i Stockholm, men därutöver under lång tid skrivit om dialektord i tidningen Nya Åland och verkat för publicering av den åländske förfatatren Joel Petterssons efterlämnade verk.

Anm.: Det åländska uttrycket till finbärs (som uttalas med långt i och långt ä) används om kläder som man bär när man ska vara fin – som man alltså har till finbärs – men också om annat som används vid festligare tillfällen. Detta förklaras förstås närmare i boken.

ISBN 978-9525705-09-6
Inb. 276 s.  ca pris 37 €